διεύθυνση επικοινωνίας delios2010@gmail.com

28 Μαρ 2011

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα τεκμήρια

Α. Τεκμήρια για Ακίνητα:
- Τα νέα τεκμήρια, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο εφαρμογής του τελευταίου φορολογικού νόμου, ακουμπάνε πλέον την πρώτη κατοικία στην οποία εφαρμόζεται και πόθεν έσχες από το πρώτο τετραγωνικό, αλλά και τους τόκους στεγαστικών δανείων.
- Για ιδιοκτήτη ή νοικιασμένη κύρια κατοικία τα τεκμήρια ορίζονται κλιμακωτά για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων με 30 ευρώ το τετραγωνικό, για τα επόμενα από 81 μέχρι και 120 τ.μ. με 50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από 121 έως και 200 τ.μ. με 80 ευρώ, για τα 201 έως 300 τ.μ. με 150 ευρώ το τετραγωνικό και για τα πλέον των 300 τ.μ. με 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
- Προσαύξηση κατά 70% το τ.μ., για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, από 5.000 ευρώ και άνω.
-Ολα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, κατά 20%, προκειμένου για μονοκατοικίες.
-Για Δευτερεύουσες κατοικίες η τιμή ανά τ.μ. ορίζεται στο μισό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης της αντίστοιχης κύριας κατοικίας.
-Για τους βοηθητικούς χώρους η τιμή υπολογίζεται με €30 ανά τ.μ.
-Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις κενών κατοικιών, για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες.
- Δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν όσοι επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τεκμήρια μέσω πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Ορίζεται ότι τα έσοδα από την πώληση μετοχών ή ακινήτων πρέπει να είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί ή με τον φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά κ.ο.κ.
-Τα τεκμήρια για πισίνες προσδιορίζονται με βάση την επιφάνεια και ορίζονται σε 100 ευρώ το τετραγωνικό για πισίνες μέχρι 60 τ.μ. και σε 200 ευρώ το τετραγωνικό, για επιφάνεια πάνω από 60 τ.μ. Για εσωτερικές πισίνες τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται

Β. Τεκμήρια για Αυτοκίνητα


Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αυτοκίνητα 1.200 κυβικών εκατοστών ορίζεται σε 3.000 ευρώ και για αυτοκίνητα πάνω από 1.200 κ.εκ. προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά μέχρι τα 2.000 κυβικά. Για αυτοκίνητα πάνω από 2.000 κυβικά προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κ.εκ., ενώ παράλληλα προστίθεται και νέο κλιμάκιο για Ι.Χ. άνω των 3.000 κυβικών όπου το τεκμήριο αυξάνεται κατά 700 ευρώ ανά 100 κυβικά.

- Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου (σε σχέση με το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα)


Γ. Τεκμήρια για Σκάφη Αναψυχής:

- Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των 3.000 ευρώ και για πάνω από 5 μέτρα, στα 4.000 ευρώ.

- Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι 7 μέτρα, στο ποσό των 8.000 ευρώ.

- Για μεγαλύτερα σκάφη καθιερώνεται κλίμακα αύξησης των τεκμηρίων σύμφωνα με την οποία για σκάφη πάνω από 7 και έως 10 μέτρα, προστίθενται 2.000 ευρώ ανά μέτρο, από 10 έως 12 μέτρα προστίθενται 5.000 ευρώ ανά μέτρο, πάνω από 12 έως 15 μέτρα 10.000 ευρώ ανά μέτρο, πάνω από 15 έως 18 μέτρα προστίθενται 15.000 ευρώ ανά μέτρο, πάνω από 18 έως 22 μέτρα προστίθενται 20.000 ευρώ ανά μέτρο και για σκάφη μήκους άνω των 22 μέτρων προστίθενται 35.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο.

- Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους αναψυχής (σε σχέση το πρώτο έτος νηολόγησης.)


Δ. Λοιπά Τεκμήρια:

- Για τα Δίδακτρα, η αντικειμενική δαπάνη που σχετίζεται με δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων προσδιορίζεται με βάση την απόδειξη δαπανών που προσκομίζει ο φορολογούμενος.

- Με βάση τις τελικές ρυθμίσεις, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.

- Ισχύει 30% έκπτωση επί των τεκμηρίων, για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας.

http://armyalert.blogspot.com/2011/03/2011_26.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου