διεύθυνση επικοινωνίας delios2010@gmail.com

9 Απρ 2011

Οι «παγίδες» του Ε1

Πολλές είναι οι παγίδες που κρύβονται ανάμεσα στους πίνακες του εντύπου της δήλωσης εισοδήματος (Ε1), όπως αποδεικνύεται από τα χιλιάδες λάθη των φορολογούμενων που εντοπίζει κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονομικών. Και επειδή τα λάθη κοστίζουν, δείτε στο αφιέρωμα του enet που ακολουθεί, όσα οι φορολογούμενοι έκαναν κατά συρροή το 2010, για να μην έρθετε αντιμέτωποι με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (και πρόστιμο σε κάποιες περιπτώσεις) αλλά και να μην καθυστερήσει η επιστροφή του φόρου για όσους έχουν λαμβάνειν από το Δημόσιο.

Ξεκινώντας την συμπλήρωση του Ε1, συνηθέστερο λάθος για τους χωρισμένους (7.771 το έκαναν πέρυσι) είναι να μην διαγράφουν τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου, υποχρέωση που έχουν ακόμα και εάν αναγράφεται πάνω στη δήλωση, από τη στιγμή που είναι σε διάσταση. Υπενθυμίζεται ότι οι παντρεμένοι πρέπει να γράφουν το ΑΦΜ της συζύγου τους και όχι το αντίθετο. Επίσης σε 9.428 δηλώσεις είχε συμπληρωθεί το πεδίο εκπρόσωπος του φορολογούμενου (υποχρεωτικό μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού) χωρίς όμως να έχει δηλωθεί αντίστοιχη σχέση στο τμήμα Μητρώου της εφορίας, όπως είναι υποχρεωτικό. Πίνακας 2 Πίνακας 2 Ο πίνακας 2 παίζει σημαντικό ρόλο για τη σωστή εκκαθάριση της δήλωσης επομένως πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του. Εδώ τα περισσότερα λάθη έγιναν από 6.409 αξιωματικούς ή μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου που απάντησαν "ναι" στην ερώτηση 19 και είτε δεν συμπλήρωσαν τον πίνακα 4α «Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες", είτε δεν συμπεριέλαβαν το «Ειδικό ενημερωτικό δελτίο". Ακόμη, 6.263 φορολογούμενοι που απάντησαν ότι η δήλωση συμπληρώνεται από κληρονόμο, δεν είχαν κάνει τη μεταβολή στο τμήμα Μητρώου της εφορίας.
Πίνακας 4 Πίνακας 4 Όσον αφορά στον πίνακα 4Γ, όπου "απασχολεί' όσους έχουν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, 5.462 επιτηδευματίες το 2010 δεν συμπλήρωσαν το ποσό του τζίρου τους. Αναλυτικότερα, όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 401-402, 413-414, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 425-426 και όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502, 511-512, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518.
Ακόμη, στον πίνακα 4E σε 4.566 δηλώσεις οικονομικού έτους 2010 συμπληρώθηκαν κωδικοί (151, 152, 157, 158) που αφορούν δαπάνες για επισκευή και συντήρηση οικοδομών χωρίς να έχει συμπληρωθεί εισόδημα από ακίνητα.
Πίνακας 5 Πίνακας 5 Στον πίνακα 5, που αφορά στα τεκμήρια διαβίωσης, συνηθέστερο λάθος είναι να μην συμπληρώνεται η επιφάνεια των κύριων και των βοηθητικών χώρων στους κωδικούς 211-212, 218-219 και 225-226 (έγινε σε 10.087 δηλώσεις πέρυσι). Στην περίπτωση 2 του πίνακα, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσά που καταβλήθησαν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων.
Πίνακας 7 Πίνακας 7 Αρκετά “κρίσιμος” πίνακας για το ποσό του φόρου που θα κληθείτε να πληρώσετε είναι ο 7, καθώς εκεί δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν καταγραφεί σωστά αλλά και ότι έχετε όλα τα δικαιολογητικά για να τα παρουσιάσετε στην εφορία, όταν ζητηθούν. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα πεδία που αναγράφονται οι τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς τα οφέλη εξαρτώνται από το έτος του δανείου. Αναλυτικότερα, για δάνεια μετά το 2000 και το 2003 θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά και οι κωδικοί 071-077 αντίστοιχα που αφορούν στα τετραγωνικά της κατοικίας. Ακόμη μόνο για τα δάνεια μετά το 2003 θα πρέπει να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 069-070 με τα συνολικά ποσά των δανείων και όχι μόνο των τόκων. Πέρυσι, παρατηρήθηκε πως σε 17.879 δηλώσεις ενώ είχαν συμπληρωθεί οι κωδικοί 055 και 056 με τα ποσά των τόκων δεν συμπληρώθηκαν οι κωδικοί 069-070 με τα συνολικά ποσά των δανείων.
Πίνακας 8 Πίνακας 8 Εξίσου σημαντικός με τον προηγούμενο, είναι και ο πίνακας 8, στον οποίο δηλώνονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν στο έτος. Τυχόν λανθασμένη καταγραφή των ποσών ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά την επιστροφή φόρου που τυχόν δικαιούστε. Εάν έχει δηλωθεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες σε μια ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1,2,3 και 5 του πίνακα 4Α του εντύπου Ε1, (κωδικοί 301-302, 303-304, 321-322, και 307-308) θα πρέπει να προστεθούν τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά και το σύνολο τους να γραφεί στους κωδικούς 313-314, ενώ το ποσό που παρακρατήθηκε αντίστοιχα στους κωδικούς 315-316. Το υπουργείο τονίζει ότι η διαφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 1,5%. Σε ανάλογη εφαρμογή, οι κωδικοί 603-604, 605-606 θα πρέπει να συμπληρώνονται εφόσον στους σχετικούς πίνακες της δήλωσης 4Γ και 4Δ έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα. Για το 2010, σε 25.544 δηλώσεις δεν υπήρχε η σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών ενώ οι παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα ήταν μεγαλύτεροι από το 20% των αντίστοιχων εισοδημάτων. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στον... γραφικό χαρακτήρα καθώς πέρυσι σε 27.073 δηλώσεις τα γράμματα δεν ήταν ευανάγνωστα και μεταφέρθηκαν λανθασμένα.
http://www.enet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου