διεύθυνση επικοινωνίας delios2010@gmail.com

2 Μαΐ 2011

Φορολογικές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων από αύριο

Αρχίζει αύριο η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών, η υποβολή των δηλώσεων θα διαρκέσει ως τις 31 Μαΐου, ωστόσο δεν αποκλείεται να παραταθεί στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως τα προβλήματα του συστήματος TAXIS.
Στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία προειδοποιεί ότι η υποβολή πλαστών δικαιολογητικών - αποδείξεων είναι αξιόποινη πράξη
. Σημειώνει δε, ότι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα ακολουθήσουν αυστηροί δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ορθότητα των δηλωθέντων δαπανών.

Σύμφωνα με νόμο, για ατομικό εισόδημα ως 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών, ενώ όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες – και μέχρι 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια –, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών.

Ακόμη, όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

Οι αποδείξεις θα μπαίνουν σε κλειστό φάκελο που θα αποστέλλεται στην Εφορία και στον οποίο θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό. Οσοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις, θα κρατούν τις αποδείξεις και, εφόσον τους ζητηθεί, θα τις παραδίδουν στην Εφορία για έλεγχο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο μέχρι 1.500 ευρώ θα γίνονται διασταυρώσεις μέσω του TAXIS για επαλήθευση. Στις δηλώσεις που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ θα διενεργείται από τις Εφορίες έλεγχος των σχετικών παραστατικών.

«Εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων ότι, στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά που επικαλούνται αποδειχθεί ότι είναι πλαστά, διαπράττεται αξιόποινη πράξη και θα γίνεται σχετική αναγγελία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των δηλώσεων θα επιλέγει δείγμα προς έλεγχο και στη συνέχεια το σύνολο των αποδείξεων θα δοθεί προς ανακύκλωση.
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=398365

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου